A4 ve A8, A7, A6, A5, A3, A2, A1 ve A0 Kağıt Boyutları

A türündeki kağıt boyutlarımız küçükten büyüğe doğru A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1 ve A0 şeklinde sıralanmaktadır. Kağıt boyutları bir sonraki boyutun 1/2 katlarında ilerlemektedir, mesela A4 kağıt boyutu bize iki adet A5 kağıt boyutunu vermektedir. A2 kağıdının ikiye katlanması A3 boyutundaki kağıda denk gelmektedir. A3 kağıt ise ikiye katlandığında A4 boyutu ortaya çıkmaktadır.

En sık kullanılan kağıt boyutlarından biri olan A4 kağıt boyutları: 210x297 milimetre (mm); 21x29,7 santimetre (cm); 8.27x11.69 inç (inch)

Boyutlandırmalar aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.

  • A8 Boyutları = 52*74 mm
  • A7 Boyutları = 74*105 mm
  • A6 Boyutları = 148.5*105 mm
  • A5 Boyutları = 210*148.5 mm
  • A4 Boyutları = 297*210 mm
  • A3 Boyutları = 420*297 mm
  • A2 Boyutları = 594*420 mm
  • A1 Boyutları = 840*594 mm
  • A0 Boyutları = 1188*840 mm

Ölçümlere dikkat ederseniz, bir kağıdın genişliği bir sonrakinin boyu şeklinde sıralanmaktadır. Kağıt katlama tekniği olarak düşünürsek boyutlamaları bu şekilde rahatlıkla hesaplayabilirsiniz.

Yorum yazabilirsiniz...